beardiesheader0

Gedragscode

Gedragscode Bearded Collie Vereniging Nederland   2-6-2012


ALGEMEEN

  1. Heeft kennisgenomen van en handelt in overeenstemming met de statuten, het huishoudelijk reglement, het fokreglement en besluiten van de vereniging.
  2. Leden van de vereniging gedragen zich sportief ten opzichte van elkaar en op evenementen in binnen- en buitenland
  3. Leden van de vereniging laten zich op geen enkele wijze denigrerend uit o.a. op sociale media over andere leden en liefhebbers, collega fokker(s) en hun fokproducten.
  4. Honden van leden van de vereniging worden op verantwoorde wijze gehouden met voldoende beweging, goede huisvesting, voeding en sociaal contact .
  5. De eigenaar van de fokteef en de eigenaar van de dekreu hebben een gezamenlijke verantwoording ten behoeve van het ras betreffende eerder gebleken problemen en informeren elkaar hierover.

FOKKERIJ

  1. De fokkerij behoort gericht te zijn op verbetering en in stand houding van de Bearded Collie. Men behoort alles te doen wat in het vermogen ligt om het fokken met duidelijke tekortkomingen tegen te gaan.
  2. De fokker behoort na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële koper de pup een goed tehuis zal bieden. Pups behoren niet verkocht te worden aan eigenaren die de hond geen adequate opvang kunnen bieden. Tevens wordt van de fokker verwacht de pup te verkopen met een koopovereenkomst.
  3. De fokker informeert de aspirant-koper over het ras en begeleidt de aspirant-koper tijdens de opgroei periode van de hond. Tevens verschaft hij/zij voldoende info over gezondheid, karaktereigenschappen, afwijkingen en verzorging van de Bearded Collie. De fokker wordt geacht zijn fokproducten te blijven volgen en waar nodig de eigenaren bij te staan met raad en daad.

SLOTBEPALINGEN

  1. Het niet naleven van de statuten, huishoudelijk reglement, fokreglement of gedragscode, van de Bearded Collie Vereniging Nederland kan leiden tot uitsluiting .
  2. In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het bestuur.

Afdrukken E-mail