beardiesheader0

Keurrapporten

De keurrapporten van de show's zijn beschikbaar voor onze leden.

U kunt deze schriftelijk opvragen bij het secretariaat onder vermelding  van welke uitslag u wilt ontvangen.

Afdrukken E-mail