beardiesheader0

Nieuw Aspirant Lid

Aspirantleden:

Deze worden op de website gepubliceerd.
Leden kunnen binnen veertien dagen na publikatie schriftelijk en gemotiveerd bij het bestuur bezwaar maken. Het bestuur beslist bij bezwaar over de toelating. Hiervan krijgt men schriftelijk bericht.

U bent lid als de contributie betaald is. 


Per 31 augustus 2017: Gepromoot door Kennel Dimpleton:

 

Mevr. M. Smit en dhr. O. Smit, Esdoorndreef 123 te Vlaardingen.

Mevr. W. Meijer en dhr. G. Meijer, Gouwestraat 1 te Berkel & Rodenrijs.

 

 

 

Afdrukken E-mail