beardiesheader0

Aanschaf Bearded Collie?

Fokker altijd verantwoordelijk

De fokker is altijd verantwoordelijk voor het fokken van elk door hem/haar gefokt nest. Hij/zij wordt geacht te fokken volgens de fokvoorwaarden van de B.C.V.N.
Aan het aanbieden van pups voor pupinfo, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De B.C.V.N. heeft alleen een controlerende en voorlichtende rol.

De pups van onze fokkers worden met ongeveer 6 á 7 weken gechipt en zijn voorzien van een stamboom van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
De prijs van een Bearded Collie pup ligt op dit moment rond de € 1000 euro. Als u een pup bij een fokker wilt reserveren dan is het gebruikelijk handgeld te betalen. Dit om te voorkomen dat de fokker op het laatste moment met een pup blijft zitten en voor de koper om er zeker van te zijn dat de pup ook daadwerkelijk gereserveerd is.

Voordat de pups de moeder mogen verlaten, tussen de 7 en 9 weken, hebben ze hun eerste enting gehad en zijn ze meerdere malen ontwormd. Bovendien krijgt u bij aankoop van de pup een Europees dierenpaspoort mee.
De fokker heeft uiteraard de vrijheid om iemand geen pup te verkopen. Overkomt het u, dan zal de fokker dit besluit motiveren. Ook u kunt het aanbod van een fokker afslaan. Laat u dit dan wel tijdig weten zodat de fokker niet als de pups al wat ouder zijn, alsnog op zoek moet naar een geschikte pupkoper.

Het is erg belangrijk dat u wederzijds een plezierig contact hebt en dat u altijd terecht kunt bij de fokker met vragen. Een goede fokker heeft belangstelling voor de ontwikkeling van de pups.

Het is de taak van de fokker een pup tijdens de eerste acht weken van zijn leven goed te socialiseren en kennis te laten maken met het ‘dagelijks leven’ (de stofzuiger, de huisbel, kinderen, de radio, etc.). Het is heel belangrijk, dat pups al tijdens de eerste periode van hun leven dagelijks plezierige ervaringen opdoen met mensen zodat ze zich ‘veilig’ voelen bij mensen. Koop nooit een pup bij een fokker die de pups geïsoleerd heeft laten opgroeien. De kans dat uw pup een achterstand heeft opgelopen in zijn socialisatieproces, welke niet meer (voldoende) is in te halen, is levensgroot. Gestresste, schrikachtige honden kunnen het resultaat zijn.


Reu of teef?

Of u het beste een reu of een teef kunt nemen is een heel persoonlijke keuze. Het is niet mogelijk u een pasklaar antwoord op deze vraag te geven. Het hebben van een reu heeft zowel voor- als nadelen en hetzelfde geldt voor het hebben van een teef.
Als nadeel van een teef kunt u wellicht het twee keer per jaar loops zijn aanmerken en de daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen (als gevolg van een veranderende hormoonhuishouding).

Een reu daarentegen kan elk moment "hoteldebotel" raken wanneer er in zijn omgeving een teefje loops is. Castratie is voor zowel reu als teef niet altijd de beste oplossing, omdat dit ongewenste neveneffecten met zich mee kan brengen.
Van reuen wordt vaak gezegd dat ze aanhankelijker maar lastiger op te voeden zijn, van teefjes dat ze minder problemen geven bij de training. Of dat in alle gevallen zo is, valt te betwijfelen.

Elke hond is een individu en kan daardoor verschillen van zijn of haar soortgenoten. Niet elk teefje heeft hetzelfde karakter en ook reuen zijn onderling verschillend. Reuen kunnen dominant zijn, maar dit is niet per definitie het geval. Dominante teefjes zijn er net zo goed! De lichaamsgrootte en het gewicht zijn wel aanmerkelijk verschillend bij reu en teef. Wanneer uw hond u de baas is, is dat bij een reu vanwege zijn kracht en volume wat lastiger te hanteren dan bij een teef.

Waar het gedrag van uw toekomstige hond mee valt of staat, is de opvoeding die u geven zal. Elke Bearded Collie, reu of teef, heeft een vriendelijk consequente opvoeding nodig.
Het moet duidelijk zijn dat u degene bent die bepaalt wat er gebeurd en niet de hond. Uw hond zal zich er prettig bij voelen wanneer u voor hem of haar "begrijpelijke" (honden)taal spreekt, en voor de hond begrijpelijk gedrag vertoont. Een cursus, gegeven door een ervaren en deskundige instructeur, kan u hierbij helpen.

De relatie die u met uw hond opbouwt, zal bepalend zijn voor het plezier dat u samen zult beleven.


Afdrukken E-mail