beardiesheader0

Chippen én registreren van honden verplicht

Vanaf 1 april 2013 moeten alle honden binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en vóór de leeftijd van 8 weken bij een aangewezen databank geregistreerd worden. Deze wettelijke regeling is ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken en heeft als doel om de malafide hondenhandel aan te pakken.

De verplichting tot chippen én registratie van de chip geldt niet alleen voor pups, maar voor alle honden die van eigenaar veranderen.


Waarom een verplichting?

In Nederland zijn veel mensen met honden bezig. Niet alleen de eigenaren, maar ook bijvoorbeeld fokkers en handelaren. Veel van deze mensen hebben het beste met de hond voor, maar soms gaat het helaas toch mis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de malafide hondenfokkerij en -handel. Daar vinden nog steeds veel misstanden plaats. Honden worden vaak niet gevaccineerd, worden te jong bij de moeder weggehaald, zijn slecht gesocialiseerd of zijn tijdens hun korte leven slecht behandeld. Daarnaast zijn er eigenaren die hun hond mishandelen of verwaarlozen.

Om dit soort praktijken beter aan te kunnen pakken heeft het ministerie van Economische Zaken besloten dat alle honden die er vanaf 1 april 2013 in Nederland bijkomen gechipt moeten zijn en dat de registratie van deze honden netjes bijgehouden moet worden. Zo kunnen de controlerende instanties bij misstanden beter ingrijpen, bijvoorbeeld door illegale handelaren op te sporen.


Wat houdt de verplichting in?

De chip- en registratieverplichting voor honden geldt vanaf 1 april 2013 en komt (in het kort) neer op het volgende:

  •  Pups geboren vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank worden geregistreerd.
  •  Alle honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Zij moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen (de registratieplicht geldt niet voor honden die korter dan 3 maanden in Nederland blijven, bijvoorbeeld voor vakantie).
  •  Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde gegevens aan de databank worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft.
  •  Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.

 

Chippen van rashonden

Rashonden worden al jaren gechipt door medewerkers van de Raad van Beheer. De chipnummers en de gegevens van de hond worden in de database van de Raad van Beheer geregistreerd. Dit zal niet veranderen, behalve dat het chippen nu verplicht binnen 7 weken na geboorte moet gebeuren.

 

Wat verandert er voor fokkers van rashonden?

Onder de nieuwe regeling zijn fokkers verplicht om zelf de eerste registratie van de pup op hun eigen naam te zetten. Dit zal naar verwachting tegelijk met de chip-procedure gebeuren. Vervolgens moet de fokker echter zijn eigen registratie als eigenaar na verkoop weer stopzetten en moet de pupkoper zich als nieuwe eigenaar binnen 14 dagen aanmelden bij een aangewezen databank. Welke databank dit is, zal nog nader bekend gemaakt worden.

Belangrijk voor fokkers is, dat ze: 1) na verkoop van zowel een pup als oudere hond aan de databank doorgeven dat zij geen eigenaar meer zijn; 2) de nieuwe eigenaar van de hond informeren over de verplichting om zich als nieuwe eigenaar van de hond te registreren in de databank.


Tijdens het leven van de hond

De gegevens van de hond moeten steeds actueel worden gehouden. Dat betekent dat u verplicht bent om een verhuizing, een wijziging van telefoonnummer of andere belangrijke gegevens steeds binnen 14 dagen door te geven aan de databank waar uw hond geregistreerd staat.


Bij afscheid van de hond

Als uw hond komt te overlijden, of als hij definitief als vermist wordt beschouwd moet u de registratie binnen 14 dagen beëindigen. Ook als u uw hond overdraagt aan een nieuwe eigenaar moet u de registratie binnen 14 dagen stopzetten. De nieuwe eigenaar moet binnen 14 dagen zelf de hond op zijn naam registreren.

 

Wanneer moet ik de registratie van mijn nieuwe pup regelen?

De nieuwe eigenaar van een hond moet binnen 14 dagen na de aankoop van de pup of oudere hond de registratie op zijn of haar naam laten zetten. De fokker of verkoper moet binnen 14 dagen na verkoop zijn registratie stopzetten.

Bij wijzigingen moet u deze binnen 14 dagen aan de databank doorgeven. Denk aan zaken als verhuizing of een nieuw telefoonnummer, maar ook het verkopen van de hond of als de hond overlijdt of definitief als vermist wordt beschouwd.


Bij welke databanken kan ik mijn hond laten registreren om aan de registratieverplichting te voldoen?

Het ministerie van Economische Zaken zal een aantal databanken aanwijzen die de registratie van honden mogen uitvoeren. Deze procedure loopt nog. Als bekend is welke databanken aangewezen zijn, vindt u ze hier en op www.drloket.nl.

 

Hoe kan ik controleren of mijn hond goed staat ingeschreven?

De databank waar u zich aanmeldt is verplicht u een digitaal of schriftelijk registratiebewijs te sturen. Hierop staan de registratiegegevens vermeld. Bewaar dit goed!


Door wie zijn deze databanken in te zien? Kan iedereen de gegevens van mij en mijn hond bekijken?

De aangewezen databanken moeten voldoen aan de wet op de privacy. De gegevens mogen alleen worden doorgegeven aan het ministerie, zodat er in geval van misstanden opsporing mogelijk is via de LID of de NVWA. Als u wilt dat de gegevens gebruikt kunnen worden als uw hond vermist is, moet u daar expliciet toestemming voor geven. Verder kan niemand de gegevens inzien, ook bijvoorbeeld gemeenten niet. Ze kunnen en mogen dus ook niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld het innen van hondenbelasting.


Is bekend wie mijn hond gechipt heeft?

De fokker moet bij de eerste registratie vermelden door wie de hond gechipt is. Degene die de chip inbrengt moet bovendien een registratie bijhouden waarin het chipnummer, de datum, de plaats van de chip en de gegevens van de houder staan vermeld. Deze registratie moet 7 jaar lang bewaard worden.


Hoe lang blijven de gegevens van mijn hond bewaard in de database?

De gegevens van uw hond blijven 30 jaar bewaard in de database als er geen definitieve afmelding binnenkomt. Als u uw hond afmeldt in de database omdat hij overleden is of blijvend vermist, worden de gegevens nog 5 jaar na deze melding bewaard.


Is er vanwege de verplichte aard een vaste prijs voor het registreren van mijn hond bij een van de aangewezen databanken?

Nee, de databanken mogen zelf bepalen welke kosten zij rekenen voor de registratie en het aanpassen van de registratie van uw dier.


Is de registratie van het dier op mijn naam juridisch gezien een bewijs van eigendom?

Het registratiecertificaat mag juridisch gezien niet als een bewijs van eigendom beschouwd worden, maar het helpt een eigenaar wel degelijk om een teruggevonden dier terug te krijgen.


Hoe wordt de chipverplichting gecontroleerd?

De databank is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar het Ministerie van EZ te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op te sporen en om opsporingsanalyses op de data uit te voeren. Als er

inspecties plaatsvinden zal gelijk gecontroleerd worden op de chip- en registratieverplichting.


Mag de dierenarts de verplichte chip van mijn hond weghalen als dat medisch noodzakelijk is?

Ja, als er medische noodzaak is dan mag de chip verwijderd worden. Daarna moet wel een nieuwe chip worden ingebracht. U moet het nieuwe chipnummer en de datum van vervanging van de chip binnen 14 dagen doorgeven aan de databank.


Wat moet ik doen als de verplichte chip van mijn hond niet meer werkt?

Als de chip niet meer afgelezen kan worden, moet een nieuwe chip worden aangebracht. Vaak is het aan te raden de oude chip dan te laten verwijderen door de dierenarts. U moet het nieuwe chipnummer en de datum van vervanging van de chip binnen 14 dagen doorgeven aan de databank. Houdt er rekening mee dat rashonden door medewerkers van de Raad van Beheer gechipt moeten worden.


Mijn hond is zoek, en hij is gechipt en geregistreerd bij een van de aangewezen databanken. Betekent dit dat men mij nu kan waarschuwen als hij gevonden wordt?

Nee, niet automatisch. U moet expliciet bij de databank aangeven dat uw gegevens gebruikt mogen worden om u op te sporen als uw hond zoek raakt en door iemand gevonden wordt.

Verdere informatie: www.chipjedier.nl