beardiesheader0

Mededelingen van het Bestuur

Mededelingen besluit bestuur  en besluit ALV 20 maart 2016:

Het bestuur heeft besloten dat vanaf heden alle puppen van onze fokkers gratis als lid kunnen worden aangemeld voor het lopende jaar (vanaf oktober en het jaar erop)  indien de mensen het willen.

Zij worden dan op de website bij aspirantleden vermeld als promotie van de fokker.

Van de fokker wordt dan een bijdrage gevraagd van € 5,-- per lid voor de kosten van afdracht aan de Raad en een kleine bijdrage voor de BCVN in de kosten.


Mededeling bestuur besluit ALV 22 maart 2015.

De BCVN doet  met betrekking tot de herplaatsers die Niet door de fokker kunnen worden teruggenomen of geplaatst,  haar uiterste best hiervoor een goed tehuis te zoeken.

Het is een maatschappelijk scheve verhouding dat asielen en anderen hiervoor een geldelijke vergoeding vragen en de BCVN niet.

Daarom is op de ALV van 22 maart 2015 over deze zaak gesproken en met algemene stemmen besloten dat de desbetreffende fokker de nieuwe eigenaar als lid van de BCVN aanmeldt en ook het lidmaatschap gedurende een jaar betaalt.

Wij zien dit als een kleine tegenprestatie voor de bemoeienis en de steun aan onze vereniging.

Wij hopen dat U allen zich hierin kunt vinden.


 

Verenigingsfokreglement.

Het Verenigingsfokreglement van de BCVN is goedgekeurd door de Raad van Beheer. Iedere wijziging die de Raad van Beheer invoert moet opgenomen worden, indien van toepassing voor ons Reglement. De ALV behoeft hiermede niet in te stemmen maar neem hiervan kennis. Wij verwachten wel enige aanpassingen op het gebied van gezondheid en willen daarom wachten op de regels van de Raad van Beheer. Wij vinden dat iedere fokker een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn nest. Het is van groot belang zoveel mogelijke aandoeningen uit te sluiten als erop getest kan worden bijvoorbeeld ECVO en ED. Als rasvereniging vinden wij dat wij dit niet verplicht moeten stellen aan onze fokkers. Wij bevelen onze fokkers wel aan alert te zijn op problemen met de gezondheid in ons ras.

Bestuur BCVN


Mededeling van het Bestuur d.d. 1 december 2014.

Het Bestuur heeft besloten de domeinnaam Beardedcollieverenigingnederland.nl NIET over te nemen.

Het Bestuur van BCVN wijst erop dat de website beardedcollieverenigingnederland.nl NIET aan ons toebehoort en door ons NIET wordt bijgehouden. 

Wij hanteren de domeinnamen debeardedcollie.nl en beardedcollievereniging.nl.


Op 7 november 2013 werd het nieuwe Logo gepubliceerd op onze website.

U kunt dit logo gebruiken om op uw website te zetten.

 


Mededeling van het bestuur 6 november 2013

 Het bestuur van de BCVN heeft besloten de beeldregistratie van het huidige logo in te trekken.

Wij vinden dat:

- het belang van onze leden

- het voortbestaan van onze vereniging

- ons ras de Bearded Collie

de hoogste prioriteit hebben.

Zodra wij bericht ontvangen van het Merkenregister van de Benelux dat het huidige logo is doorgehaald gaan wij het logo wijzigen.

De hondjes verdwijnen uit het logo om plaats te maken voor de beeltenis van natuurlijke beardies.

Op 5 en 6 november j.l. hebben wij onze facebook-pagina aangepast en het nieuwe logo op ons briefpapier geplaatst.


Mededelingen Bestuur 14 mei 2013

Het Bestuur heeft besloten enkele bestuurstaken te wijzigen.
Voorzitter: Ans van der Wolf tevens fokkersbelang
Vicevoorzitter: Anneke Otto tevens evenementen.

Clubmatch:

De clubmatch gaat altijd door ook bij weinig inschrijvingen.
Wij hopen natuurlijk op zoveel inschrijvingen dat er een dubbel CAC kan worden uitgegeven.

 


Mededeling van het Bestuur 27 april 2013

Hallo Leden,

 Momenteel worden er publicaties gedaan op een site met de molen en de Bearded collie uit naam van onze Vereniging (kleuren, rood, wit en blauw).

Deze advertenties/publicaties zijn niet van ons afkomstig want de initiatiefnemer(s) en de adverteerders zijn geen lid van onze vereniging.
De BCVN ( de Bearded Collie Vereniging Nederland) neemt hier afstand van. Deze website met onze naam is ten onrechte in de lucht.
Wij zijn hier niet verantwoordelijk voor.
Onze website is: www.debeardedcollie.nl


 Mededeling van het Bestuur 21 december 2012

Zoals ieder beginnende vereniging heeft ook onze vereniging opstartproblemen. Wij zijn ons ervan bewust dat de informatie voorziening aan onze leden vanaf juli niet optimaal was. Wij betreuren dat en hebben besloten hier wat aan te doen. De website is immers onze communicatie met onze leden. Momenteel hebben we ca. 100 leden daar zijn we erg blij mee en we hopen dit aantal volgend jaar te vergroten. Vanaf heden lanceren we een nieuw website onder de naam: www.debeardedcollie.nl
Wij hopen dat deze website, die thans helemaal eigendom is van de BCVN (ook copyright) u allen zal bevallen.  Wij staan open voor suggesties en aanbevelingen! Wij zijn van plan deze website te beheren zoals in art.15 van het Huishoudelijk Reglement is beschreven. Wij hebben dan ook meerdere webmasters benoemd.
De andere website met de beardie en de molen (copyright JB)  komt hiermede te vervallen. Tevens hebben wij ook gemeend de werkzaamheden van de bestuursleden beter te verdelen omdat sommige bestuursleden weinig tijd beschikbaar hebben wegens persoonlijke verplichtingen. Wij moeten echter de continuïteit van de BCVN waarborgen.

Afdrukken E-mail